Zajęcia socjoterapeutyczne

W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie naszego miasta organizowane są zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży:

  • przy ul. Dąbrowskiego 2
  • przy ul. Oświęcimskiej 2.

 W ramach zajęć prowadzone są następujące przedsięwzięcia:

  • diagnoza indywidualna dziecka w kontekście jego sytuacji rodzinnej i szkolnej

  • pomoc psychologiczna

  • organizacja czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych, rozwój zainteresowań, organizację zabaw i zajęć sportowych

  • indywidualne spotkania z dziećmi organizowane poza grupą

  • pomoc dziecku w radzeniu sobie z życiowymi problemami, kryzysami (rodzinnymi, związanymi z relacjami z rówieśnikami, szkolnymi, itp.)

  • dożywianie dzieci

  • pomoc w nauce

Uczestnicy zajęć pochodzą najczęściej z rodzin wielodzietnych, w których występuje problem alkoholowy, mających problemy wychowawcze i materialne. Często zdarza się, iż dzieci te zagrożone są w swoich rodzinach różnymi patologiami. Są one wychowywane w środowiskach, w których brakuje często pozytywnych wzorców osobowych do naśladowania. Zajęcia prowadzone są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Poza zajęciami planowanymi organizowane są liczne konkursy, gry i zabawy rozwojowe, zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe, itp. Z okazji Św. Mikołaja, czy wigilii Świąt Bożego Narodzenia, uczestnicy obdarowywani są różnymi prezentami. Z takich okazji organizowane są także spotkania z rodzicami i opiekunami oraz wychowawcami. Lokale, w których organizowane są zajęcia wyposażone są w rozmaite gry planszowe. Każdy lokal w swym wyposażeniu posiada telewizor, magnetowid, stół do tenisa stołowego, komputer, itp. Zajęcia są w całości finansowane, bądź dofinansowane z środków finansowych budżetu miasta pochodzących ze sprzedaży napojów alkoholowych.


Zajęcia socjoterapeutyczne w lokalu  przy ul. Dąbrowskiego 2


Lokal przy ul. Dąbrowskiego 2 po gruntownym remoncie

W dniu 02.11.2017r. miało miejsce uroczyste otwarcie lokalu przy ul. Dąbrowskiego 2 w Pyskowicach, w którym odbywają się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Pyskowic.

Wszystkie pomieszczenia przeszły niezwykłą metamorfozę. Stare, brzydkie, brudne wnętrza zamieniły się w śliczne, funkcjonalne, nowoczesne dostosowane do funkcji i potrzeb przestrzenne pomieszczenia. Lokal został wyposażony w nowe meble, sprzęty i wszystkie niezbędne rzeczy. Każdy zakamarek wnętrza został wykorzystany w każdym calu.

Punktualnie o godzinie 17.00 nastąpił symboliczny akt otwarcia pomieszczeń do użytku. Uroczyście wstęgę przecięli V-ce Przewodniczący Rady Miejskiej w Pyskowicach - Józef Rubin, V-ce Burmistrz Miasta - Adam Wójcik, Radny Rady Miejskiej – Robert Bonk.

Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych – Justyna Fijołek-Ziobrowska – przywitała zaproszonych gości, pracowników Wydziału, przedstawicieli firmy Remontowo-Budowlanej oraz licznie przybyłych dzieci wraz z rodzicami. Następnie przedstawiła sens prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych oraz podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zmiany i upiększenia pomieszczeń. Podczas uroczystości dzieci mogły skorzystać z profesjonalnych zabaw zorganizowanych przez panią Beatę Antosik. Było kolorowo, smacznie, a całemu przedsięwzięciu towarzyszyła wspaniała zabawa i cudowny klimat.

W podziękowaniu dzieci wraz z opiekunami wyśpiewali autorską, stworzoną specjalnie na tę okoliczność piosenkę, której słowa nawiązywały do rzeczywistej sytuacji związanej z remontem, a następnie otwarciem lokalu. Radości, uśmiechu było co niemiara, a wspaniała atmosfera, która towarzyszyła tej pięknej uroczystości zagościła chyba na dobre, czego dowodem jest liczna grupa dzieci, które przychodzą tam z uśmiechem codziennie popołudniu i pod okiem wykwalifikowanych pedagogów i psychologa spędzają czas, odrabiając lekcje, spożywając posiłek oraz rozwijając swoje zainteresowania i talenty.