PROGRAM „AKTYWNA TABLICA” W PYSKOWICKICH SZKOŁACH

2017-10-25

14 września 2017 r. gmina Pyskowice złożyła wniosek do Wojewody Śląskiego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”, obejmującego Szkoły Podstawowe nr: 3,4,5 i 6 z Oddziałami Integracyjnymi. Wszystkie ww. szkoły zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym, natomiast realizacja zakupu pomocy dydaktycznych nastąpi do końca bieżącego roku. Wnioskowana przez gminę Pyskowice kwota wsparcia: 69.999,00 zł, w tym wkład własny to 14.000,00 zł. „Aktywna tablica” to program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Aktywna tablica - grafika

W ramach programu, organom prowadzącym m.in. publiczne szkoły podstawowe może być udzielone wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa (dotacja) na zakup pomocy dydaktycznych, pod warunkiem zapewnienia przez ten organ wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kwoty kosztów realizacji zadania.

 

W ramach udzielonego wsparcia finansowego szkoły mogą zakupić następujące rodzaje pomocy dydaktycznych:

- tablicę interaktywną (tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym lub tablicę interaktywną bez projektora ultrakrótkoogniskowego),

- projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy,

- głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku,

- interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali.

Maksymalna wysokość dotacji wynosi 14 000,00 zł dla szkoły.

 

Szczegółowe warunki  realizacji ww. programu określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” (Dz. U. poz. 1401).