PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" – PUNKT KONSULTACYJNY

2020-03-03

 

 

 

Jesteś mieszkańcem Pyskowic, mieszkasz w zabudowie jednorodzinnej i chcesz się ubiegać o dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej? Nic bardziej prostszego. Informujemy, że od lutego br. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dotyczący ww. programu.  Punkt czynny jest we wtorki w godzinach 8.00-10.00 oraz w czwartki w godzinach 15.00-17.00 -> UM w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3, II piętro, pok. 310). Od teraz mieszkańcy Pyskowic nie muszą już jeździć składać wniosków do Katowic.

 

 

 

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" – PUNKT KONSULTACYJNY

 

 

 

Co można załatwić w pyskowickim Punkcie Konsultacyjnym:

 • uzyskać kompleksowe informacje nt. programu „Czyste Powietrze”;
 • przygotować  wniosek pod kątem spełnienia wymagań określonych w programie;
 • zidentyfikować budynek, którego właściciel mógłby być potencjalnym wnioskodawcą;
 • zweryfikować wniosek o dofinansowanie zgodnie z właściwością miejsca położenia danej nieruchomości;
 • złożyć zweryfikowany wniosek o dofinansowanie celem przekazania go przez Punkt Konsultacyjny do WFOŚiGW;
 • uzyskać pomoc przy wypełnianiu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami;

 

Program „Czyste powietrze”

„Czyste powietrze” to kompleksowy program, skierowany do osób fizycznych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oraz zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

 

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem:

 • demontaż starych źródeł ciepła na paliwa stałe oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła,
 • docieplenie przegród budowlanych,
 • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 • instalacja odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),
 • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 

Realizacja programu: lata 2018-2029

 

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • pożyczka

 

Kwota dofinansowania

 • maksymalny możliwy koszt, kwalifikujący się do dofinansowania, od którego liczona jest wysokość dotacji, to 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny z wyodrębnioną księgą wieczystą. Pozostała część kosztów kwalifikowanych może zostać sfinansowana pożyczką,
 • kwota dotacji liczona jest w zależności od wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym,
 • minimalny koszt kwalifikowany w ramach jednego wniosku o dofinansowane to 7 tys. zł,

 

Więcej o programie „Czyste Powietrze” można przeczytać na stronie internetowej: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/.

 

Pyskowicki Punkt Konsultacyjny powstał w ramach porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Kontakt: Urząd Miejski w Pyskowicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 310, e-mail: k.wochniak@pyskowice.pl, tel. 32 332 60 14.