Program FIO – spotkanie informacyjne

2021-07-20

Instytut Pracy i Edukacji, operator konkursu Śląskie Lokalnie 2021- 2023 zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące nowego naboru wniosków w ramach programu FIO.

Program FIO – spotkanie informacyjne

grafika: https://fioslaskie.com/


Spotkanie będzie dotyczyć formalnych zasad składania wniosków w programie, tego kto może składać wnioski, zostanie omówiony formularz wniosku oraz zasady finansowe.
Dodatkowo w ramach Akademii Dobrego Projektu odbędzie się praca w formie warsztatowej, w grupach z wykorzystaniem narzędzi design thinking. W trakcie warsztatów uczestnicy zastanowią się:
1. czym jest dobry projekt społeczny,
2. jakie są potrzeby naszej lokalnej społeczności,
3. jak określać cele i rezultaty zakładanych działań.
Spotkanie odbędzie się w Gliwickim Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ulicy Studziennej 6, w dniu 21.07.2021 r. o godzinie 16:00. 


Więcej informacji: https://fioslaskie.com/