PROGRAM OGRANICZENIA NISKIEJ EMISJI

2016-12-29

Trwa opracowywanie projektu dokumentu pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Pyskowice - aktualizacja”. Celem Programu jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych działań związanych z ograniczeniem niskiej emisji w gminie. Realizacja celów oraz zadań Programu przyczyni się m.in. do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, gospodarowania zasobami przyrodniczymi gminy, oszczędności energii, a także poprawy warunków zdrowotnych mieszkańców. Z projektem dokumentu można zapoznać się od 30 grudnia 2016 r. do 20 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach (ul. Strzelców Bytomskich 3), pok. 309, w godzinach pracy tut. Urzędu oraz w zakładce: Gospodarka Komunalna/Ekologia.