PROGRAM SMOG STOP

2017-05-16

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił Program SMOG STOP, w ramach którego mieszkańcy województwa śląskiego mogą uzyskać dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz ograniczenia niskiej emisji. Program skierowany jest do właścicieli domków jednorodzinnych. Regulamin naboru wniosków, jak i wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej: www.wfosigw.katowice.pl/smog-stop.html. Nabór wniosków odbywać się będzie w dniach 15-26 maja br. 

Program Smog Stop - logo