Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Plebiscyt na Pyskowickiego Sportowca 2019 roku
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2019-08-02

Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Pyskowicach rozpoczyna prace nad projektem „Rocznego programu współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok". W związku z tym zwracamy się do organizacji pozarządowych działających na terenie Pyskowic o zgłaszanie propozycji priorytetowych zadań publicznych.

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Propozycje zadań należy sporządzić na formularzu dostępnym w zakładce Organizacje pozarządowe/Współpraca z organizacjami pozarządowymi/aktualności i dostarczyć w formie papierowej do Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w nieprzekraczalnym terminie do 31.08.2019r. Wypełniony formularz można również przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: j.ziobrowska@pyskowice.pl lub s.nowak@pyskowice.pl.

 

Zachęcamy do zaangażowania się w prace nad projektem „Rocznego programu...", gdyż pozwoli to na wypracowanie dokumentu wychodzącego naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę