PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI 2010

2009-09-10

Wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Pyskowic serdecznie zapraszamy do włączenia się do współtworzenia nowego Programu Współpracy Miasta Pyskowice z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok - dokumentu, który będzie regulował współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi.

Materiałem wyjściowym do tworzenia projektu programu jest Program Współpracy Miasta Pyskowice z Organizacjami Pozarządowymi uchwalony i obowiązujący w 2009 roku.

Konsultacje projektu programu prowadzone będą w Wydziale Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w terminie do dnia 30.09.2009 roku (pok. 103 tel. 332-60-03 lub 332-60-04).

Serdecznie Państwa zapraszamy, bowiem dzięki przekazanym sugestiom i opiniom organizacje będą miały realny wpływ na kształt, jaki będzie miała w przyszłym roku współpraca Miasta Pyskowice z III sektorem.