PROGRAMY POMOCOWE DLA ROLNICTWA - SPOTKANIE INFORMACYJNE

2009-03-09

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne z zakresu programów pomocowych dla rolnictwa, które odbędzie się w dniu 11 marca 2009r. o godzinie 10.00 w auli Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach ul. Kard.Wyszyńskiego 35.

Spotkanie informacyjne z zakresu programów pomocowych dla rolnictwa organizowane jest przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Gliwicach z udziałem przedstawicieli:

  • Banku Gospodarki Żywnościowej Oddziału w Gliwicach,

  • Agencji Rynku Rolnego Oddziału Terenowego w Katowicach,

  • Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówki Terenowej w Gliwicach,

  • Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie.