Akcje profilaktyczne


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOGRAFICZNE

Zapraszamy Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi oraz:

  • nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi w ciągu ostatnich 24 miesięcy;
  • lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie do dyspozycji Pań 29 marca 2021 r. w godzinach od 10:00 do 17:00 przy Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu, ul. Wyszyńskiego 27.

Rejestracji można dokonać pod numerem telefonu 58 666 24 44 lub na https://mammo.pl/formularz/

W celu weryfikacji uprawnien do badania przed połączenieum telefonicznym należy przygotować dowód osobisty. Na badanie proszę zabrać zdjęcia z poprzednich mammografii.

Przed badaniem pracownicy medyczni będą mierzyć Paniom temperaturę oraz poproszą o wypełnienie ankiety.

 


Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021:

Kolejny raz nawiązano współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterelogii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021.

W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz  z całą niezbędną obudową dydaktyczną. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry, jak również różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE ("czerniakowe abecadło").

Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych i skutecznych działań profilaktycznych.

W tym roku udział w programie potwierdziły Szkoły Podstawowe Nr 3, 4, 5, 6 oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej.