Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Aktualności


 

DARMOWE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE


Fundacja ADRA Polska zaprasza do udziału w grupach wsparcia online prowadzonych przez ekspertów na portalu Grupawsparcia.pl W czasie epidemii zadbaj o kondycję psychiczną oraz ogólne samopoczucie i skorzystaj z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego. Nabór do grupy wsparcia jest ciągły. Więcej informacji o naborze można znaleźć pod linkiem: https://grupawsparcia.pl/portal/grupy/9/wojewodztwo-slaskie/72 

 

Z doświadczeniem wzmożonego napięcia emocjonalnego bardzo trudno jest sobie poradzić. Natłok myśli, zastanawianie się jak odnajdziemy się na rynku pracy po ustaniu pandemii, jak będziemy dalej funkcjonować w zmienionej rzeczywistości - to problemy, z jakimi zmaga się od pewnego czasu większość Polaków.

 

Fundacja ADRA Polska proponuje udział w grupie wsparcia w czasie, gdy izolacja i kwarantanna mają niebagatelny wpływ na wszystkich. Dzięki grupie można bezpiecznie i anonimowo podzielić się własnymi przeżyciami, wymienić doświadczeniami, pomysłami, otrzymać wsparcie. Można tu spotkać ludzi, którzy przeżywają te same problemy, którzy nie ocenią i nie skrytykują, ale zrozumieją i wesprą. 

 

W ramach uczestnictwa w grupie wsparcia istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych rozmów psychologicznych. Program poradnictwa indywidualnego obejmuje zagadnienia dotyczące radzenia sobie ze stresem i przezwyciężania problemów życiowych związanych z pandemią, wzmocnienie zdrowia psychicznego i poczucia własnej wartości.

 

Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania z samorządu województwa śląskiego z zakresu zdrowia publicznego pod nazwą "Promocja Zdrowia Psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym".

 


INFORMACJA


Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, z późn. zm.), od 16 września 2020 r. warunkiem przyjęcia do zakładu opiekuńczo-leczniczego, pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum oraz domu pomocy społecznej będzie uzyskanie negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Przedmiotowe testy finansowane są ze środków publicznych, a badania wykonywane są przez laboratoria COVID, ujęte na liście opublikowanej na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid

Mając na uwadze usprawnienie procesu wykonywania testów w kierunku obecności SARS-CoV-2 przedstawiono poniżej algorytmy sposobu postępowania:

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2020 r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego prowadzi miejsca czasowego pobytu wraz z usługami dla osób, które są mieszkańcami DPS powracającymi z pobytu w szpitalu lub kandydatami na mieszkańców domów pomocy społecznej, z równoczesnym zapewnieniem szerokiego testowania ich pod względem COVID 19.

 

Miejsca Czasowego Pobytu (MCP) znajdują się w Porąbce, przy ul. Kochanej 1. Koordynatorem MCP ROPS jest Tomasz Czarnocki tel: 32/730-68-85; email: mcp@rops-katowice.pl

 

Pod wskazanym linkiem znajdą Państwo potrzebne informacje na temat zasad funkcjonowania, regulaminu oraz wniosek o przyjęcie wraz z załącznikami do MCP: https://sk.rops-katowice.pl/index3.php

 


OGÓLNOPOLSKI PROGRAM PROFILAKTYKI CZERNIAKA W EDYCJI 2020/2021


Kolejny raz nawiązano współpracę ze Studenckim Kołem Naukowym Onkoma przy Klinice Gastroenterelogii Onkologicznej w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie przy ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka w edycji 2020/2021.

 

W ramach programu został opracowany scenariusz zajęć lekcyjnych przeznaczony na 1 godzinę lekcyjną wraz  z całą niezbędną obudową dydaktyczną. Po skończonych zajęciach uczniowie będą znać złote zasady profilaktyki czerniaka, zdobędą umiejętność przeprowadzenia samobadania skóry, jak również różnicowania zmian podejrzanych o charakter nowotworowy ze zwykłymi znamionami na podstawie zasady ABCDE ("czerniakowe abecadło").

 

Dzięki zdobytej wiedzy nastolatkowie mogą stać się ambasadorami akcji w swoich lokalnych środowiskach, zachęcając rodzinę i znajomych do podjęcia niezwykle prostych i skutecznych działań profilaktycznych.

 

W tym roku udział w programie potwierdziły Szkoły Podstawowe Nr 3, 4, 5, 6 oraz Zespół Szkół im. Marii Konopnickiej.


 

 

INFORMACJA

Informujemy, iż Szpital Psychiatryczny w Toszku realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „W drodze do samodzielności - rozwój usług zdrowotnych świadczonych w lokalnej społeczności w powiecie gliwickim".

Projekt zakłada utworzenie dziennego oddziału psychogeriatrycznego oraz pomoc świadczoną w miejscu przebywania pacjenta.

Dzienny oddział zlokalizowany jest na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. Pomoc udzielana w ramach projektu skierowana jest do osób pełnoletnich z zaburzeniami psychicznymi, które z uwagi na objawy oraz trudności w funkcjonowaniu codziennym i niedostateczne oparcie społeczne nie są zdolne do systematycznego uczestniczenia w leczeniu ambulatoryjnym, a nie wymagają całodobowej hospitalizacji.

Projekt skierowany jest do mieszkańców powiatu gliwickiego.

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w Przychodni Przyszpitalnej.

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32/ 233 41 12 wew. 305 lub poprzez wiadomość e-mail: p.wojciechowski@szpitaltoszek.pl

Udział w projekcie możliwy jest poprzez:

- zgłoszenie przez samego Pacjenta,

- zgłoszenie przez jego Opiekuna,

- zgłoszenie przez instytucje opieki zdrowotnej lub pomoc społeczną.

Wsparcie udzielane w ramach projektu jest bezpłatne.

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu, w tym prowadzonej rekrutacji dostępne są w siedzibie Szpitala oraz na stronie internetowej www.szpitaltoszek.pl.

Okres trwania projektu 24 miesiące.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę