Informacje bieżące


 


Zapraszamy na bezpłatne badania w kierunku boreliozy

Starostwo Powiatowe w Gliwicach i Szpital sp. z o.o. w Pyskowicach zapraszają na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku boreliozy. Program finansowany jest w całości przez Powiat Gliwicki.

W ramach programu organizowane będą bezpłatne badania (od pn. do pt. w godz. 8.00 - 10.00 w okresie realizacji projektu) w kierunku boreliozy oraz wykłady poświęcone tematyce kleszcza jako przyczyny chorób odkleszczowych, boreliozie, jej objawom, właściwej diagnostyce i profilaktyce.

Spotkanie edukacyjne odbędzie się:

19 października 2022 r. w godz. 15:00 – 18:00 w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o.o., ul. Szpitalna 2.

Na badania obowiązuje wcześniejsza rejestracja telefoniczna - nr tel. 511 934 248 lub 518 680 753.

Ilość badań ograniczona.

Realizatorem badań i wykładów jest Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. we współpracy z gabinetami i przychodniami na terenie powiatu gliwickiego.


Informujemy, że szczepienia publiczne przeciw grypie finansowane z budżetu ministra właściwego ds. zdrowia (realizowane z wykorzystaniem szczepionek wydawanych nieodpłatnie przez RARS oraz preparatów posiadanych na stanie podmiotów leczniczych i aptek) nie będą kontynuowane w sezonie 2022/2023. Tym samym z dniem 31 marca 2022 r. procedura odrębnego rozliczenia szczepienia przeciw grypie przez NFZ przestaje obowiązywać podmioty je wykonujące i nie będzie dostępna w kolejnym sezonie 2022/2023.

Jednocześnie informujemy, że:

  • nie ulegają zmianie zasady dostępu pacjenta do szczepionek refundowanych przeciw grypie w aptece. Zgodnie z obowiązującym obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, szczepionki przeciw grypie dostępne są bezpłatnie dla uprawnionych świadczeniobiorców w ramach z tzw. wykazu leki 75+ lub wykazu leki ciąża+;
  • farmaceuci w aptekach dostosowanych do wykonywania szczepień będą mogli wykonywać szczepienia z zachowaniem odpłatności pacjenta za wykonaną usługę;
  • dzięki rozszerzeniu uprawnienia do przeprowadzania kwalifikacji przed szczepieniem przeciw grypie u osoby dorosłej, badanie kwalifikacyjne w podmiotach leczniczych mogą wykonywać: lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta;
  • szczepienia powinny być zalecane i wykonywane przez cały sezon jesiennozimowy, nie ma podstaw medycznych i wskazań do ograniczania wykonywania szczepień wyłącznie do dwóch miesięcy w roku (wrzesień-październik);
  • odnotowanie wpisu o wykonanej kwalifikacji i szczepieniu w eKarcie Szczepień pozostaje dostępne z poziomu gabinet.gov;
  • aktualne i rzetelne informacje dotyczące szczepienia przeciw grypie są dostępne w portalu szczepienia.info na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny – Państwowy Instytut Badawczy https://szczepienia.pzh.gov.pl/
  • za dostęp do szczepionek przeciw grypie w sprzedaży hurtowej i detalicznej odpowiadają wyłącznie producenci, którzy planują i realizują zapotrzebowanie i dostawy w oparciu o zapotrzebowanie na dany sezon oraz cykl produkcji preparatów.