PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2018-10-18

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pyskowice dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 18 października 2018 r. do 08 listopada 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 513, 514 I piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 08 listopada 2018 r. o godz. 14.00
w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.