Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2019-04-04

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego po północno-wschodniej stronie Gminy Pyskowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 334 II piętro), w godzinach pracy Urzędu.

Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 18 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.