PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2017-11-02

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie ul. Magazynowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 do 23 listopada 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302, II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.