PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2017-12-20

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Młyńskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302, II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 4 stycznia 2018 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.