PROJEKT NA TERMOMODERNIZACJĘ

2008-06-30

Na lata 2008-2009 planowany jest projekt termomodernizacji Zespołu Szkól przy ulicy Szkolnej 2 w Pyskowicach. Na wykonanie tego zadania Gmina stara się pozyskać fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego - priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna, działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty.

Projekt zakłada „poprawę warunków kształcenia poprzez remont oraz przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych". Zakres planowanych robót obejmuje: remont elewacji wraz z dociepleniem budynku głównego, hali basenowo-gimnastycznej oraz łącznika, remont dachów w/w obiektów, przebudowę i remont basenu wraz z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wybudowanie przy głównym wejściu do szkoły podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Całkowity koszt projektu ma wynieść 5.065.932,00 zł, z czego 85% (4.256.946,00 zł) stanowiłoby dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostałe 15% - ze środków własnych. Do końca bieżącego roku nastąpi rozstrzygnięcie konkursu. W przypadku otrzymania środków niezwłocznie rozpocznie się realizacja przedmiotowego projektu.