PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO - UL. KARD. STEFANA WYSZYŃSKIEGO

2017-06-13
Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pyskowice dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 12 czerwca do 4 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302, II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.pyskowice.pl. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 21 czerwca 2017 r. o godz. 14.00 w sali nr 13 Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.