PROJEKT PLANU MIEJSCOWEGO

2017-04-19

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pyskowice dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 19 kwietnia do 12 maja br. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302, II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu oraz w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 11 maja br. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. Projekt dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: Projekt Planu Miejscowego dla terenu położonego przy ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego.