PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2017-08-21

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Gminy Pyskowice w rejonie Zaolszan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 21 sierpnia do 14 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302,II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.pyskowice.pl. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 7 września 2017 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.