PROJEKT POLSKIEGO KLUBU EKOLOGICZNEGO W PYSKOWICACH

2009-05-18

Na terenie Pyskowic rozpoczęły się pierwsze działania projektu Polskiego Klubu Ekologicznego: Umiejętność konsultacji społecznych "na styku inwestycje-środowisko" drogą do zrównoważonego rozwoju.

Projekt ten, finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany jest w wybranych gminach trzech województw: śląskiego, małopolskiego, lubuskiego. W województwie śląskim obejmuje on cztery gminy powiatu gliwickiego: Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice.

W podanych gminach działania projektowe prowadzi PKE Koło Miejskie w Gliwicach. Ich celem jest zwiększenie wiedzy obywateli małych miejscowości o prawie do informacji o środowisku oraz o możliwościach wyrażania swoich opinii w drodze konsultacji lub składania wniosków.

 

Obecnie trwa ankietyzacja, której zadaniem jest poznanie poglądów mieszkańców na temat lokalnych problemów środowiskowych a także zgłaszanych postulatów, pomysłów.

Mieszkańcy Pyskowic będą mieli okazję zapoznać się z jej wynikami w ramach spotkań z mieszkańcami. Prezentacja ankiet będzie podstawą dyskusji nad lokalnymi problemami na styku inwestycje-środowisko i możliwościami ich rozwiązania. Podczas każdego spotkaniu wybrany zostanie jeden z problemów ekologicznych, który stanie się modelowym - w dalszym przebiegu projektu - „przypadkiem do rozwiązania". Wyniki ankiet i wybrane przez mieszkańców problemy zostaną następnie przedstawione samorządowi. Będzie to droga „krok po kroku" - od zdefiniowania sprawy po jej wspólne z mieszkańcami, władzami i pracownikami samorządów gminnych rozstrzygnięcie.

 

W ramach projektu można też skorzystać z bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz z zakresu prawa ekologicznego w Punkcie Informacji Ekologicznej, w siedzibie Klubu w Gliwicach.

 

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z szerszą informacją o projekcie na stronie internetowej Polskiego Klubu Ekologicznego: www.pkezg.org.pl/podstrony/programy10.html Można stąd również pobrać formularz ankiety, który po wypełnieniu należy odesłać na adres email: biuro@pkegliwice.pl

 

Szczegółowych informacji na temat projektu, terminów, programów spotkań oraz możliwości skorzystania z bezpłatnego poradnictwa udzielają: Aleksandra Cieślińska, Krystyna Kozikowska-Koppel oraz Anna Kasperlik.

 

Kontaktować można się:

pocztą elektroniczną e-mail:biuro@pkegliwice.pl        

telefonicznie tel./fax: 032 231 85 91

lub osobiście - w siedzibie (w godzinach od 9.00 - 16.00),

bądź listownie - pisząc na adres:

Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach

ul. Ziemowita 1 III piętro,   

44-100  GLIWICE, skr. poczt. 489