PROJEKT SZKOLENIOWY „GLIWICKI PAKON”

2014-08-20

Stowarzyszenie GTW Gliwice oraz MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek zapraszają bezrobotne/nieaktywne zawodowo osoby niepełnosprawne w wieku 45+ z powiatu gliwickiego i Gliwic do udziału w projekcie „Gliwicki pakON". Zostały ostatnie miejsca na szkolenia zawodowe: indywidualne oraz na szkolenie pn. „Pracownik utrzymania czystości z obsługą mechanicznych urządzeń". Chętne osoby zapraszamy do biura projektu w Gliwicach przy ulicy Plebiscytowej 1/19, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. Więcej informacji pod numerami telefonu: 501 203 025 i 500 170 518 lub na stronie internetowej www.gtwgliwice.pl.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy.

 

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:


I.DORADZTWO:
- Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne;
- Doradztwo specjalistyczne z różnych dziedzin;
- Grupowe doradztwo ekspertów dotyczące korzystania z rożnego rodzaju form pomocy publicznej, ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, dofinansowań i zakładania firmy.


II. AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY:
- Coaching indywidualny (5h/os);
- Coaching grupowy (24h);
- Szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy – „Ja na rynku pracy" (24h);
- Szkolenie Aktywne Poszukiwanie Pracy – „Chcę, planuję, realizuję" (24h).


III. SZKOLENIA ZAWODOWE:

- Szkolenia indywidualne
- Pracownik utrzymania czystości z obsługą mechanicznych urządzeń;


IV. STAŻE I POŚREDNICTWO PRACY:
- 6 miesięczne płatne staże po szkoleniach zawodowych dla 32 uczestników projektu;
- Pośrednictwo pracy.

 

Dodatkowo zapewniamy:
- stypendium szkoleniowe i stażowe,
- zwrot kosztów dojazdu,
- poczęstunek,
- materiały szkoleniowe,
- badania lekarskie.