PROJEKT ZMIANY STUDIUM

2018-05-30

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pyskowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 30 maja do 20 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302, II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się dnia 14 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.