Projekty dofinansowane ze środków budżetu państwa


Program własny Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku pn. Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2024


Polski Ład


 Kontrakt terytorialny dla województwa śląskiego


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych)


Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019 


Program rozwoju małej infrastruktury sportowo - rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności 


Program „SENIOR+” 2021-2025 (edycja 2023)


Program „SENIOR+” 2021-2025 (edycja 2022)


Program „SENIOR+” 2021-2025 (edycja 2021)


 Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+"


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych


Program Ministra Cyfryzacji