Cyfrowy Dzienny Dom Senior + w Pyskowicach

W ramach konkursu ofert, ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji na realizację w 2022 r. przedsięwzięcia polegającego na doposażeniu placówek typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +” w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów, pozyskano dofinansowanie w wysokości 20.000 zł.

Dzięki utworzeniu stanowisk służących podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych, Dzienny Domu "Senior+" w Pyskowicach, oprócz dotychczasowej oferty zajęć będzie mógł podnosić kompetencje cyfrowe seniorów oraz je upowszechniać, a także podnosić świadomoćś oraz pokazywać możliwości, jakie daje cyfryzacja wśród starszych osób.

W ramach Programu zakupiono laptopy dla Dziennego Domu "Senior+" przy ul. Cichej 1 w Pyskowicach.

Dofinansowanie: 20 000 zł.

Całkowity koszt zadania: 20 000 zł.

Element graficzny flaga i godło Polski, treść zgodna z zawartością informacji obok