Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2021). Moduł II: zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+

W ramach programu wieloletniego „Senior+” Gmina Pyskowice otrzymała dotację ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania placówki „Senior+”.

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla 15 osób powyżej 60 roku życia mieszkających w Pyskowicach, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program pobytu w Dziennym Domu „Senior+” obejmuje m.in. opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30.

Całkowity koszt zadania: 137 817,00 zł.

Dotacja: 64 080,00 zł.

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.