Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2021). Moduł II: zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+

W ramach programu wieloletniego „Senior+” Gmina Pyskowice otrzymała dotację ze środków budżetu państwa w kwocie 64 080,00 zł na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania placówki „Senior+”. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 137 817,00 zł.
Dzienny Dom „Senior+” zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla 15 osób powyżej 60 roku życia mieszkających w Pyskowicach, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program pobytu w Dziennym Domu „Senior+” obejmuje m.in. opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do godz. 15:30.

 

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.