Program wieloletni "Senior+" na lata 2021-2025 (edycja 2023). Moduł II: zapewnienie funkcjonowania placówki "Senior+"

W ramach programu wieloletniego „Senior+” Gmina Pyskowice otrzymała dotację ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego polegającego na zapewnieniu funkcjonowania placówki „Senior+”.

Dzienny Dom „Senior+” zapewnia dostęp do wysokiej jakości usług opiekuńczych dla 20 osób powyżej 60 roku życia mieszkających w Pyskowicach, nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Program pobytu w Dziennym Domu „Senior+” obejmuje m.in. opiekę i pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie, utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej, umożliwienie realizacji potrzeb kulturalnych, rekreacyjnych i towarzyskich.

Program jest kontynuacją programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015–2020.

Całkowity koszt zadania: 163 200,00 zł.

Dotacja: 81 600,00 zł.

plakat w szarościach, na którym widoczne są flaga i godło Polski. Zamieszczone treści: dofinansowano ze środków budżetu państwa; program wieloletni Senior +