PROJEKTY PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2017-11-13

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia oraz dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi wojewódzkiej nr 901 – ul. Poznańskiej wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 13 listopada 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302,II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.pyskowice.pl/bipkod/14316979. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach planów w prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się 23 listopada 2017 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.