PROJEKTY UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASÓW

2016-11-28

W dniach od 28 listopada br. do 26 stycznia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, pokój 307, II piętro, w godzinach pracy Urzędu można zapoznać się z projektami Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Pyskowice. Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 grudnia br.

 

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowywać będzie "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej ze Starostwa Powiatowego w Gliwicach.