PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901

2016-08-04

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. informuje o planowanym 8 sierpnia br. rozpoczęciu zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 od km 54+700 do km 57+580 w miejscowości Zacharzowice oraz Pyskowice – zamówienie uzupełniające do zadania: Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 od km 47+449 do km 50+950 oraz od km 57+650 do km 59+280 Wielowieś – Sieroty, Pyskowice”. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. przeprasza za wszelkie związane z ww. przebudową utrudnienia. 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. - logo