PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 901 – KOMUNIKAT

2016-08-16

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. w związku z rozpoczętym zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich oraz drogowych obiektów inżynierskich – przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 od km 47+449 do km 50+950 oraz od km 57+650 do km 59+280 Wielowieś – Sieroty, Pyskowice” informuje, że w dniu 20.08.2016 r. w związku z asfaltowaniem ul. Poznańskiej odcinek do ronda przy DB Schenker zostanie wyłączony z ruchu w godzinach 6.00-21.00. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. przeprasza za wszelkie związane z ww. przebudową utrudnienia.

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „DROGOPOL-ZW” Sp. z o.o. - logo