PRZEBUDOWA OBWODNICY

2008-09-01

W ramach prowadzonej od dnia 31.07.2008r. przebudowy drogi krajowej nr DK 94 na odcinku o długości ok 1.500 mb od skrzyżowania z ul. Gliwicką (DW 901) i ul. Wyzwolenia (DP S2905) do skrzyżowania z ul. Poznańską (DW 901) w kolejnym etapie robót zostanie rozbudowane skrzyżowanie w/w drogi krajowej z ul. Mickiewicza.

Zaprojektowane przez inwestora tj. Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach rozwiązanie zakłada:

  • wydzielenie na drodze krajowej DK 94 tzw. „lewoskrętów" na drogę podporządkowaną tj. ul. Mickiewicza w kierunku do centrum miasta i do Byciny
  • przebudowę przejścia dla pieszych na drugą stronę skrzyżowania tj. od strony Toszka
  • przebudowę sygnalizacji świetlnej na akomodacyjną, umożliwiającą bezpieczny, bezkolizyjny lewoskręt z drogi głównej.

Przedstawione powyżej rozwiązanie przy ograniczonych możliwościach terenowych i słabej widoczności w obrębie skrzyżowania „obwodnicy miejskiej" z ul. Mickiewicza jest rozwiązaniem optymalnym.

Ponadto informujemy, iż w ramach realizowanego przedsięwzięcia na przejściu dla pieszych przez „obwodnicę miejską" na wysokości Parku Miejskiego zostanie zlikwidowana sygnalizacja ostrzegawcza znaku D-6, a na jej miejscu zostanie wbudowana drogowa sygnalizacja świetlna wzbudzana. Takie rozwiązanie znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszym przemieszczającym się pomiędzy dzielnicą północną i południową na przedmiotowym przejściu dla pieszych.

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2008 - 2009 począwszy od dnia 1.09.2008r. Straż Miejska wraz z Policją będą zabezpieczały przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania „obwodnicy miejskiej" z ul. Powstańców Śląskich w dniach nauki szkolnej w godzinach od 7.30 do 14.30 do czasu wybudowania i uruchomienia sygnalizacji drogowej. W ten sposób zostanie zagwarantowane bezpieczeństwo grupy ok 35 uczniów Zespołu Szkół mieszczącego się przy ul. Szkolnej na terenie dzielnicy południowej, a zamieszkałych w okolicy pyskowickiego Rynku podczas przejścia przez „obwodnicę" w drodze do i ze szkoły.