Przebudowa Powstańców Śląskich na ostatniej prostej

2021-05-07

Końca dobiega przebudowa wylotowego odcinka ulicy Powstańców Śląskich. Prace powinny zakończyć się zgodnie z planem, czyli do 31 maja br. Powstanie m.in. ścieżka rowerowa oraz chodniki.

Przebudowane skrzyżowanie Powstańców Śląskich - Sikorskiego. Widok od strony obwodnicy

Modernizacja ul.Powstańców Śląskich dotyczy odcinka o długości ok.720 m, od DK nr 94 do ul.Gliwickiej. W ramach zadania powstaje chodnik, ścieżka rowerowa oraz ciąg pieszo – rowerowy. Pojawi się również nowa nawierzchnia, zmianie ulegnie geometria skrzyżowania z ul.Sikorskiego. Przedsięwzięcie obejmuje również przebudowę sieci wodno – kanalizacyjnej, która generalnie została już zrealizowana.

Większość pozostałych elementów inwestycji jest również niemal gotowa. Z informacji administratora ulicy – Zarządu Dróg Powiatowych – wynika, że z zasadniczej części prac do wykonania pozostało jeszcze dobudowanie fragmentu chodnika od strony ul.Czyżyków, ułożenie nawierzchni na ścieżce rowerowej oraz jej uzupełnienie o odcinek w kierunku ogródków działkowych. Oczywiście czekają jeszcze prace wykończeniowe: oznakowanie poziome i pionowe, pobocza, ułożeniu bruku wokół przepustów, humusowanie.

Wykonawcą zadania jest spółka Eurovia z Kobierzyc. Firma wygrała przetarg ceną 2 632 200,00 zł, przy wstępnie zakładanym budżecie inwestycji na kwotę 4 044 876, 89 zł. Ok. 60 proc. kosztów stanowią wydatki na przebudowę wodociągów i kanałów, które pokrywa właściciel sieci – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach.

Za inwestycję w zakresie prac drogowych odpowiada administrator – Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach. Ulica Powstańców Śląskich stanowi bowiem jednocześnie drogę powiatową nr 2985S.

Zadanie posiada dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie blisko 900 tys. zł. Swój wkład ma również samorząd Pyskowic, który przekazał na nie sumą 284 538,52 zł. W ten sposób nasze miasto wsparło inwestycję, która przełoży się na poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza pieszych oraz użytkowników rowerów. Ulicą Powstańców Śląskich po zakończeniu przebudowy będzie się też wygodniej jeździć i stanie się ładniejsza.