Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich tuż, tuż

2020-07-15

Informujemy, że w najbliższym czasie rozpocznie się remont ulicy Powstańców Śląskich w części  przylegającej do płyty rynku. Prace obejmą chodnik i pozostałą część pasa dla pieszych. Przebudowa rozpocznie  wieloletni proces modernizacji ulicy. W dalszej kolejności samorząd Pyskowic wspólnie z właścicielem drogi - powiatem gliwickim - planuje rewaloryzację zabytkowego mostu oraz wybudowanie chodników i ścieżki rowerowej przebiegu od obwodnicy do ulicy Gliwickiej.

Przebudowa ulicy Powstańców Śląskich tuż, tuż

Na odcinku w obrębie rynku zaplanowano generalny remont chodnika, schodków i murku oporowego przylegającego do nieczynnej restauracji. Betonowe płyty zastąpią płyty z granitu, odnowione zostaną stopnie prowadzące na podwyższenie chodnika w ciągu lokali usługowych, znikną ubytki w murze.

Ulica Powstańców Śląskich stanowi drogę powiatu gliwickiego i inwestycja prowadzona jest w  porozumieniu z tą jednostką samorządową. Prace o wartości 225 tys. zł zostaną sfinansowane w kwocie 161,5 tys. zł z budżetu miasta Pyskowice, a w pozostałej części ze środków właściciela drogi.

Zmiany zajdą też w dalszym przebiegu ulicy. Miasto w partnerstwie z powiatem zamierza przeprowadzić przebudowę starego mostu, co pozwoli ocalić historyczny obiekt i poprawić układ komunikacyjny w centrum. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji technicznej.


Wcześniej należy się spodziewać nowości po drugiej stronie obwodnicy. Pojawić się mają ścieżki rowerowe oraz chodniki na odcinku od DK 94 aż do skrzyżowania z ulicą Gliwicką. Przedsięwzięcie ma na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, zwłaszcza w obrębie skrzyżowania z ulicą Gen. Władysława Sikorskiego. Koszty zadania to 1 696 300 zł, z czego sumę 896 300 zł przekazał Fundusz Dróg Samorządowych. Pozostałą część pokryją po połowie miasto i powiat.


W tym roku planowane są prace przygotowawcze. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gliwicach we własnym zakresie dokona uporządkowania sieci wodno – kanalizacyjnej i usunie ewentualne kolizje w związku z zadaniem. Etap zasadniczych prac  budowlano – drogowych przewidziano na rok przyszły. 

 
Realizacja procesu inwestycyjnego przewidywana jest w okresie do dwóch lat. Jest szansa, że  ul.Powstańców Śląskich nabierze nowego blasku najpóźniej w 2022.