PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK NADAL ZAMKNIĘTE

2020-05-04

Szanowni Państwo,
wspólnie z dyrektorami przedszkoli i żłobka szczegółowo przeanalizowana została możliwość otwarcia ww. placówek w terminie 6 maja. Informuję, że ze względu na duże zagrożenie zakażeniem COVID-19 nie jest to możliwe.

PRZEDSZKOLA I ŻŁOBEK NADAL ZAMKNIĘTE

Bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, ich rodziców, opiekunów oraz pracowników jest najważniejsze. Organ prowadzący musi zorganizować zakup środków ochrony indywidualnej, termometrów, opracować niezbędne procedury, dostosować do obecnych warunków sposób żywienia. Przedstawiony przez rząd termin otwarcia placówek nie pozwala na przygotowanie systemu opieki nad dziećmi w taki sposób, by był on w pełni bezpieczny.

Jednocześnie przeprowadzone zostały rozmowy z rodzicami. Z zebranych danych wynika, że ok. 12% rodziców wyraża chęć powrotu ich dzieci do miejskiego żłobka i przedszkoli.

Prace i przygotowania do otwarcia tych placówek trwają. O szczegółowej dacie wznowienia działalności poinformuję z tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Adam Wójcik

Burmistrz Pyskowic