PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO - BONIFIKATY

2020-01-30

Uchwałą nr V/49/2019 Rada Miejska w Pyskowicach udzieliła bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Pyskowice, zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. uchwały z najwyższej 60% bonifikaty można było skorzystać w roku, w którym nastąpiło przekształcenie, czyli w 2019. W 2020 roku obowiązuje 50% bonifikata, jeżeli właściciel decyduje się na zapłatę jednorazową, za wyjątkiem właścicieli tych nieruchomości, dla których zaświadczenie o przekształceniu nie zostało jeszcze wydane lub zostało wydane po 30 listopada 2019 r. W tych dwóch przypadkach jest możliwość skorzystania z najwyższej 60% bonifikaty – jednak opłatę trzeba wnieść w terminach szczegółowo określonych w art. 20 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Należy również pamiętać, że niezależnie od tego czy zaświadczenie zostało wydane, opłatę roczną za 2019 r. należy wnieść do 29 lutego 2020 r., natomiast za 2020 r. do 31 marca tego roku.

 

Kontakt: tel. 32 332 60 71, e-mail: a.piela@pyskowice.pl, pok. 332 (II piętro) - Urząd Miejski w Pyskowicach