PRZYJMOWANIE STRON W CZWARTEK 16 LUTEGO

2012-02-13

W związku z nieobecnością burmistrza Wacława Kęski oraz jego zastępcy Wiesława Leszczyńskiego, w dniu 16 lutego br. (czwartek) strony przyjmować będzie sekretarz miasta Edward Piotrowski w godz.15.00-17.00, pok. 333, II piętro.