PRZYŁOŚĆ DLA OSÓB, KTÓRYM TRUDNIEJ. RUSZYŁ NABÓR DO SZKOŁY SPECJALNEJ

2020-05-06

Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach rozpoczął rekrutację na rok szkolny 2020/2021. To szansa na edukację i rozwój dla dzieci i młodzieży z orzeczoną potrzebą kształcenia specjalnego. Czekają na nich klasy na poziomie podstawowym, branżowym I stopnia (o profilu kucharz lub malarz – tynkarz) oraz przysposabiające do pracy.

PRZYŁOŚĆ DLA OSÓB, KTÓRYM TRUDNIEJ. RUSZYŁ NABÓR DO SZKOŁY SPECJALNEJ

Szkoła przy ul.Poniatowskiego 2 posiada nowoczesne pomoce naukowe i pracownie przedmiotowe oraz wykwalifikowaną kadrę. Oferuje pomoc specjalistyczno – pedagogiczną i zajęcia rewalidacyjne dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim. Uczniowie mogą korzystać z zajęć na boisku, basenie i lodowisku. Co ważne zapewnia bezpłatny dojazd na lekcje. To również placówka bez barier – winda zapewnia swobodę przemieszczania się po szkole osobom niepełnosprawnym.


Atrakcyjność nauki podnoszą projekty europejskie realizowane we współpracy ze szkołami w Niemczech i w Czechach, a kontakty te przekładają się wyjazdy uczniów za granicę.

Więcej na stronie www.zsspyskowice.eu