Przypominamy o obowiązkowej deklaracji źródeł ciepła. Czasu coraz mniej

2022-02-28

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Na złożenie deklaracji mamy czas do 30 czerwca 2022.

Panorama Pyskowic, obok napis Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Termin dotyczy tych źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021. Natomiast jeśli nowe źródło ciepła zostało zainstalowane i uruchomione po 1 lipca 2021 to zgłoszenia trzeba dokonać w ciągu 14 dni.

Informujemy, że w rankingu powstałym w oparciu o liczbę punktów adresowych, dla których została złożona co najmniej jedna deklaracja, Pyskowice zajmują 123 pozycję  wśród gmin z całego województwa śląskiego. Do tej pory na 2372 punkty deklarację złożyło jedynie 383, co stanowi 16 proc. bazy CEEB dla Pyskowic.

Więcej informacji można znaleźć pod linkiem: https://www.pyskowice.pl/gospodarka-komunalna/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-nowe-narzedzie-w-walce-ze-smogiem.html