PYSKOWICE BĘDĄ MIAŁY ORLIKA

2011-03-18

Jeszcze w tym roku przy Zespole Szkół (ul. Szkolna) powstanie Orlik, czyli nowoczesny kompleks boisk sportowych zbudowany w oparciu o ogólnopolski program Ministerstwa Sportu i Turystyki „Moje Boisko - Orlik 2012" mający na celu popularyzację sportu wśród dzieci i młodzieży. Pyskowice jako jedna z 30 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego otrzyma wsparcie finansowe na budowę takiego boiska w ramach IV edycji tego programu.