PYSKOWICE OTRZYMAŁY 1,2 MILIONA ZŁOTYCH NA WALKĘ ZE SMOGIEM

2020-03-24

Dzięki staraniom samorządu Pyskowice otrzymają  blisko 1,2 mln zł na walkę ze smogiem. Środki, pochodzące z „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisi”  Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii,  w całości trafią na I etap modernizacji sieci ciepłowniczej na terenie Pyskowic i przełożą się na  czystsze powietrze.

 

 

 

Nasze miasto nie ustaje w działaniach na rzecz poprawy jakości tego, czym oddychamy. Z punktu widzenia walki ze smogiem ważne są plany  kompleksowej przebudowy i rozbudowy sieci grzewczej.


Docelowo w ramach inwestycji wymienione zostaną nitki ciepłowniczej, a trzy wymiennikownie lokalne (przy ulicach Wojska Polskiego, Braci Pisko oraz Strzelców Bytomskich) zostaną zastąpione indywidualnymi węzłami dla każdego z budynków. Powstaną też nowe odcinki sieci, które pozwolą na podłączenie kolejnych nieruchomości. Wstępnie zainteresowanie włączeniem się do miejskiej sieci ciepłowniczej wyraziło już około 40 wspólnot.


Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej przesyłu oraz rozwój ciepła systemowego jako ekologicznego źródła ogrzewania. Zadanie wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza. W nieruchomościach wielorodzinnych, które skorzystają z szansy na przyłączenie się do sieci centralnego ogrzewania, likwidacji ulegną etażowe źródła ciepła, wśród których nie brakuje przestarzałych, kopcących, pieców węglowych.


Ze względu na skalę inwestycja będzie realizowana etapami. W pierwszej kolejności modernizacja obejmie odcinki sieci w rejonie ulic Dworcowa, Wieczorka, Wojska Polskiego, Matejki Boczna i Lompy.  W sumie to 22  budynków.


Szacowane koszty pierwszego etapu to w przybliżeniu 1,4 mln zł. 85 proc. kosztów pokryje dotacja z „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. W piątek, 13 marca, na Zgromadzeniu Górnośląsko- Zagłębiowskiej Metropolii zapadła decyzja o przyznaniu naszemu miastu 1,199 866 mln zł na ten cel. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu miasta.


Po dopięciu planu finansowego gmina przystąpi do części realizacyjnej. Na miesiąc kwiecień planowane jest ogłoszenie przetargu, a prace mają zakończyć się do końca listopada 2020 r.


Przyznanie dotacji można potraktować jako wyraz uznania dla działań naszego samorządu. Pyskowice są jednym z 36 miast, które znalazły się na liście beneficjentów  „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. W sumie na realizację 101 działań Metropolia przeznaczyła ok. 81,3 mln zł wsparcia.