PYSKOWICE W RADIU PLUS

2008-02-29

Zapraszamy do wysłuchania audycji z udziałem burmistrza Wacława Kęski, która nadana będzie w piątek 29 lutego o godzinie 16.30 na antenie Radia PLUS.

Tematem rozmowy prowadzonej przez redaktora Krzysztofa Kosińskiego będzie przyjęcie przez Radę Miejską uchwały dotyczącej projektów nowych symboli i insygniów Miasta Pyskowice.