Pyskowice w Rankingu Gmin Województwa Śląskiego

2021-11-22

Pyskowice znalazły się na 29. miejscu Rankingu Gmin Województwa Śląskiego w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców. To całkiem niezły wynik, biorąc pod uwagę, że udział brało 126 samorządów. Co więcej – pod niektórymi względami jesteśmy w absolutnej czołówce.

Ranking dla województwa śląskiego powstał po raz pierwszy. Zestawienie opracowała Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej – Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego w Katowicach im. Waleriana Pańki. Celem przedsięwzięcia jest wyłonienie i promowanie wyróżniających się gmin. Autorzy zestawienia podkreślają jego wyjątkową miarodajność - podstawą są bowiem dane Głównego Urzędu Statystycznego, dotyczące kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Ocenie poddane zostały wszystkie gminy województwa śląskiego w trzech kategoriach: miasta na prawach powiatu, miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców oraz gminy o liczbie mieszkańców poniżej 20 tysięcy. O miejscu w rankingu zdecydował wynik wyliczony w oparciu o wskaźniki mierzące potencjał potencjale w sferze gospodarczej, społecznej, środowiskowej i przestrzennej (rozwój zrównoważony).

W kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców najlepsze okazały się: Goczałkowice-Zdrój, Buczkowice i Wilkowice. Nasze miasto uplasowało się na 29 miejscu, w nieodległym sąsiedztwie innych gmin z powiatu gliwickiego (Sośnicowic, Gierałtowic i Pilchowic). Pod względem dwóch kryteriów Pyskowice należą do najlepszych w województwie. Zaledwie osiem gmin w naszej kategorii wielkości populacyjnej jest bardziej zaawansowana w „pokryciu” swoich terenów miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a tylko 10 wyprzedza nasze miasto pod kątem odsetka mieszkańców z dostępem do sieci kanalizacyjnej.

„Ranking Gmin” to wyjątkowa inicjatywa, która po raz pierwszy przeprowadzona została w 2010 roku we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Konkurs powtarzany był z dużym powodzeniem i zainteresowaniem samorządów przez kolejna lata również w innych województwach. W tym roku po raz pierwszy opracowano edycję dla Śląska.

Więcej informacji o konkursie i pełna lista wyników na stronie https://okst.pl/inicjatywy/ranking-gmin-slaska-1