Pyskowice z dotacją na modernizację sieci ciepłowniczej

2021-02-11

W 2021 roku miasto Pyskowice planuje realizację kolejnego etapu modernizacji sieci ciepłowniczej. Samorząd pozyskał na ten cel 939 067,00 zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii (GZM).

W bieżącym roku przewidziano zabudowę nowoczesnych węzłów kompaktowych w budynkach wielorodzinnych, co pozwoli uruchomić dostarczanie ciepła wysokoparametrową siecią ciepłowniczą już w następnym sezonie grzewczym. Prace prowadzone będą w rejonie ulic Lompy, Matejki Boczna i Wojska Polskiego.

W ramach tegorocznej inwestycji zaplanowano również przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Szopena 8.

Zadanie stanowi kontynuacją działań rozpoczętych w roku ubiegłym. Modernizacja sieci spowoduje zmniejszenie strat przesyłowych, ograniczenie do minimum ryzyka awarii oraz umożliwi rozbudowę systemu ciepłowniczego i przyłączanie kolejnych budynków, które obecnie korzystają z indywidualnych źródeł ciepła.

Jednocześnie miło nam poinformować, że miasto otrzymało na przedsięwzięcie pomoc finansową z GZM. Kwota 333 333,00 zł pochodzi z programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności", a dotacja w wysokości 605 734,00 zł z Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji w 2021r.