Pyskowice z młodzieżową radą miasta

2023-09-14

Radni miejscy 31 sierpnia przyjęli uchwałę ustanawiającą Młodzieżową Radę Miasta Pyskowice. Tym samym kolejna grupa mieszkańców znajdzie swoją szczególną reprezentację w samorządzie.

Element ozdobny

Mówi się, że młodzież jest przyszłością Polski. Jednakże, jej potrzeby i oczekiwania często są pomijane w decyzjach podejmowanych przez dorosłych. Powołanie Młodzieżowej Rady Miasta Pyskowice (MRMP) jest jednym z rozwiązań, które mogą zmienić ten stan rzeczy. Młodzie ludzie otrzymają szansę aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i wpływu na decyzje, które ich dotyczą.

Powołanie MRMP ma na celu zaktywizowanie młodzieży w zakresie działalności publicznej. Stałym elementem jej pracy będzie prowadzenie działań upowszechniających ideę samorządności. Ponadto młodzi za jej pomocą dostaną możliwość uczestniczenia w sprawach, które bezpośrednio wpływają na jakość ich życia.

Skład rady będzie tworzyło 8 członków, którzy będą powoływani na roczną kadencję. O miejsce będzie mogła ubiegać się osoba stale zamieszkująca w Pyskowicach, będąca uczniem szkoły ponadpodstawowej, która nie posiada mandatu radnego - gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego.

O szczegółach związanych z wyborami do MRMP poinformujemy już wkrótce.