PYSKOWICKI BIEG WIOSNY

2014-05-07

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic do udziału w „BIEGU WIOSNY 2014", który odbędzie się 23 maja br. (piątek) o godzinie 16.00 (weryfikacja uczestników od godz. 15.00), organizowanego w ramach ogólnopolskiej akcji POLSKA BIEGA. Bieg odbędzie się po obwodzie placu „dożynkowego" wokół ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Długość trasy: od 200 do 3200 m (ilość okrążeń dostosowana do wieku uczestnika). Zawodnicy rywalizować będą w 14 kategoriach wiekowych. Ponadto zapraszamy do biegu rekreacyjnego osoby w wieku „50+" oraz zwolenników marszu z kijkami – „Nordic Walking". Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki, a dla zwycięzców – atrakcyjne nagrody rzeczowe. Zapisywać można się w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, pok. 102 lub telefonicznie (32) 332 60 77 do 21.05.2014 r.

REGULAMIN BIEGU WIOSNY 2014 W PYSKOWICACH

 

1. CEL WYŚCIGU

- promocja miasta Pyskowice,

- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,

- promowanie zdrowego trybu życia,

- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

 

2. TERMIN I MIEJSCE

- 23.05.2014r. godz. 16.00 Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej (bieg po obwodzie placu zielonego „dożynkowego" (okrążenia))

- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00

 

3. ORGANIZATOR

- Rada Miejska, Burmistrz Miasta Pyskowice, MOKiS, szkoły

 

4. UCZESTNICTWO

W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102, telefonicznie  tel. 332 60 77 bądź w szkołach, do których uczęszczają potencjalni zawodnicy, w terminie do 21.05.br.

 

5. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników biegu rozpocznie się o godz. 15.00. Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy, który oddaje do biura zawodów po minięciu linii mety.

 

6. KATEGORIE WIEKOWE

a) Rywalizacja

- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2005 i młodsze   (9 lat i młodsze)

- KATEGORIA II –  chłopcy - rocznik 2005 i młodsi   (9 lat i młodsi)

- KATEGORIA III – dziewczęta - rocznik 2004 - 2003   (10 - 11 lat)

- KATEGORIA IV – chłopcy - rocznik 2004 - 2003   (10 - 11 lat)

- KATEGORIA V – dziewczęta – rocznik 2002 – 2001   (12- 13 lat)

- KATEGORIA VI – chłopcy – rocznik 2002 – 2001 (12- 13 lat)

- KATEGORIA VII – dziewczęta - rocznik 2000 - 1998    (14 - 16 lat -gimnazjaliści)

- KATEGORIA VIII – chłopcy - rocznik 2000 - 1998    (14 - 16 lat -gimnazjaliści)

- KATEGORIA IX – kobiety - rocznik 1997 - 1989   (17 - 25 lat)

- KATEGORIA X – mężczyźni - rocznik 1997 - 1989   (17 - 25 lat)

- KATEGORIA XI – kobiety - rocznik 1988 - 1979  (26 – 35 lat )

- KATEGORIA XII – mężczyźni - rocznik 1988 - 1979  (26 – 35 lat)

- KATEGORIA XIII – kobiety - rocznik 1978 - 1965  (36 – 49 lat )

- KATEGORIA XIV – mężczyźni - rocznik 1978 - 1965  (36 – 49 lat)

b) Rekreacja

- KATEGORIA „50+"    kobiety i  mężczyźni - rocznik 1964 i starsi

- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek

 

7. DYSTANS

- kategoria I - II – 200 m (1/4 okrążenia)

- kategoria III - IV – 400 m (1/2 okrążenia)

- kategoria V - VI – 2400 m (3 okrążenia)

- kategoria VII - XIV – 3200 m (4 okrążenia)

- kategoria „50+" - 1600 m (2 okrążenia)

- kategoria Nordic Walking  – 800 m (1 okrążenie)

* Uwaga! Jedno okrążenie = 800 m

 

8. NAGRODY

W kategoriach I – XIV za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe. W kategorii „50+" i Nordic Walking losowane będą po 3 nagrody rzeczowe spośród wszystkich uczestników tych kategorii. Każdy zawodnik otrzyma upominek i certyfikat uczestnictwa.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- warunkiem niezbędnym do udziału w imprezie jest posiadanie przez osoby poniżej 18 roku życia pisemnej zgody rodzica/ opiekuna prawnego*,

- uczestnicy pełnoletni wypełniają oświadczenie**

- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu

- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności

- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani

- każdy zawodnik, który mija linię mety obowiązkowo chwyta linę i trzyma ją tak długo póki nie zostanie spisany przez sędziego.

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora

 

Serdecznie zapraszamy!