PYSKOWICKI BIEG WIOSNY 2015

2015-04-27

22 maja br. (piątek) o godz. 16.00 odbędzie się w Pyskowicach Bieg Wiosny 2015, organizowany w ramach ogólnopolskiej akcji Polska Biega oraz jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego. Zawodnicy biec będą po obwodzie placu „dożynkowego" wokół ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej, a długość trasy dostosowana będzie do wieku uczestnika (od 200 do 3200 m). Zawodnicy rywalizować będą w szesnastu kategoriach wiekowych. Zapraszamy również zwolenników marszu z kijkami „Nordic Walking". Dla wszystkich uczestników przewidziane są upominki. Dla zwycięzców – nagrody rzeczowe. Weryfikacja uczestników rozpocznie się o godz. 15.00. Zapisy przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach, pok. 102 lub telefonicznie nr tel. (32) 332 60 77 do 20 maja br. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic i okolic.

Regulamin Biegu Wiosny 2015

 

1. CEL WYŚCIGU

- obchody jubileuszu 25-lecia samorządu terytorialnego,

- upamiętnienie pierwszych, w pełni demokratycznych wyborów samorządowych,

- promocja miasta Pyskowice,

- popularyzacja biegu wśród mieszkańców,

- promowanie zdrowego trybu życia,

- przyjemne spędzanie wolnego czasu.

 

 

2. TERMIN I MIEJSCE

- 22.05.2015 r. godz. 16.00 Pyskowice, plac przy zbiegu ulic Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej (bieg po obwodzie placu „dożynkowego” - okrążenia)

- weryfikacja uczestników biegu od godz. 15.00

 

 

3. ORGANIZATOR

- Samorząd Pyskowic, MOKiS, szkoły

 

 

4. UCZESTNICTWO

W biegu mogą startować wszyscy chętni legitymujący się dobrym zdrowiem, mieszkańcy Pyskowic i okolic bez względu na wiek, którzy dokonają zgłoszenia w Urzędzie Miejskim pok.102, telefonicznie tel. (32) 332 60 77 bądź w szkołach, do których uczęszczają potencjalni zawodnicy, do 20.05.br.

 

 

5. WERYFIKACJA ZAWODNIKÓW

Weryfikacja uczestników biegu rozpocznie się o godz. 15.00. Każdy zawodnik przed linią startu otrzyma numer startowy, który oddaje do biura zawodów po minięciu linii mety.

 

 

6. KATEGORIE WIEKOWE

    a) Rywalizacja

- KATEGORIA I - dziewczęta - rocznik 2006 i młodsze (9 lat i młodsze)

- KATEGORIA II –  chłopcy - rocznik 2006 i młodsi (9 lat i młodsi)

- KATEGORIA III – dziewczęta - rocznik 2005 - 2004 (10 - 11 lat)

- KATEGORIA IV – chłopcy - rocznik 2005 - 2004 (10 - 11 lat)

- KATEGORIA V – dziewczęta – rocznik 2003 – 2002  (12- 13 lat)

- KATEGORIA VI – chłopcy – rocznik 2003 – 2002 (12- 13 lat)

- KATEGORIA VII – dziewczęta - rocznik 2001 - 1999  (14 - 16 lat -gimnazjaliści)

- KATEGORIA VIII – chłopcy - rocznik 2001 - 1999  (14 - 16 lat - gimnazjaliści)

- KATEGORIA IX – kobiety - rocznik 1998 - 1990 (17 - 25 lat)

- KATEGORIA X – mężczyźni - rocznik 1998 - 1990 (17 - 25 lat)

- KATEGORIA XI – kobiety - rocznik 1989 - 1980 (26 – 35 lat )

- KATEGORIA XII – mężczyźni - rocznik 1989 – 1980 (26 – 35 lat)

- KATEGORIA XIII – kobiety - rocznik 1979 - 1966 (36 – 49 lat )

- KATEGORIA XIV – mężczyźni - rocznik 1979 - 1966 (36 – 49 lat)

-  KATEGORIA XV – kobiety - rocznik 1965 i starsze (50 lat i starsze)

- KATEGORIA XVI – mężczyźni - rocznik 1965 i starsi (50 lat i starsi)

    b) Rekreacja

- KATEGORIA NORDIC WALKING (marsz z kijkami) - wszyscy chętni bez względu na wiek

  

 

7. DYSTANS

- kategoria I - II – 200 m (1/4 okrążenia)

- kategoria III - IV – 400 m (1/2 okrążenia)

- kategoria V - 800 m (1 okrążenie)

- kategoria VI - 1600 m (2 okrążenia)

- kategoria VII - 2400 m (3 okrążenia)

- kategoria VIII - XVI – 3200 m (4 okrążenia)

- kategoria Nordic Walking  – 800 m (1 okrążenie)

 

* Uwaga! Jedno okrążenie = 800 m

 

 

8. NAGRODY

W kategoriach I – XVI za miejsca 1-3 nagrody rzeczowe. W kategorii Nordic Walking losowane będą 4 nagrody rzeczowe spośród wszystkich uczestników tej kategorii. Każdy zawodnik otrzyma koszulkę i certyfikat uczestnictwa

 

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- warunkiem niezbędnym do udziału w imprezie jest posiadanie przez osoby poniżej 18 roku    życia pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego,

- uczestnicy pełnoletni wypełniają oświadczenie,

- wyścig zostanie rozegrany bez względu na warunki atmosferyczne,

- uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność i nie będą wnosić żadnych

  roszczeń do organizatora w razie wystąpienia zdarzeń losowych,

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas Biegu,

- za rzeczy utracone, organizator nie ponosi odpowiedzialności,

- uczestnicy pokonujący dystans w sposób niedozwolony zostaną zdyskwalifikowani,

- każdy zawodnik, który mija linię mety obowiązkowo chwyta linę i trzyma ją tak długo póki nie

  zostanie spisany przez sędziego,

- ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.