PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI 2018

2018-01-09

Startuje druga edycja Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. W ręce mieszkańców Pyskowic, tak jak w roku ubiegłym, oddajemy 150.000,00 zł. Środki te zostają podzielone po 75.000,00 zł dla każdej części miasta: południowej i północnej. Biorąc pod uwagę sugestie i uwagi pyskowiczan przedstawione w ankiecie ewaluacyjnej, jak i w bezpośrednim kontakcie podczas licznych spotkań nt. PBO, wprowadziliśmy w obecnej procedurze kilka istotnych zmian. Oto kilka najważniejszych: udział w procedurze PBO (składanie wniosków, popieranie zadań na listach poparcia, głosowanie) od 16. roku życia; uczestnictwo w procedurze PBO mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Pyskowice; wnioskowane zadania muszą spełniać warunek ogólnodostępności; organizacje pozarządowe również muszą załączyć listę poparcia dla swojego wniosku; mniej danych osobowych na listach poparcia i podczas głosowania. Wnioski z propozycjami zadań w ramach Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego należy składać w terminie 29 stycznia - 16 lutego br. Szczegółowe informacje nt. PBO 2018, harmonogram działań, dokumenty do pobrania dostępne są w zakładce: http://www.pyskowice.pl/budzetobywatelski.

Pyskowicki Budżet Obywatelski - logo