PYSKOWICKI BUDŻET OBYWATELSKI – SKŁADANIE WNIOSKÓW

2020-03-02

Od 2 do 20 marca br. można składać wnioski w ramach IV edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Wnioskodawcą może być mieszkaniec Pyskowic, który ukończył 13 rok życia. Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek, który powinien dotyczyć zadania, które ma być zrealizowane w części miasta, w której wnioskodawca zamieszkuje. Dla projektu należy przedstawić listę poparcia z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Pyskowic, zamieszkałych odpowiednio w północnej albo południowej części miasta. W tym roku kwota przeznaczona na realizację zadań w PBO wynosi 128.684,00 zł brutto i jest podzielona po 64.342,00 zł brutto dla części południowej i północnej miasta. Koszt wnioskowanego projektu nie może być niższy niż 5.000,00 zł brutto i wyższy niż 64.342,00 zł brutto.

Pyskowicki Budżet Obywatelski - logo

Wszystko co dotyczy PBO 2020 tzn. zasady procedury, harmonogram, dokumenty do pobrania (w tym wnioski), wykaz ulic z podziałem na część północną i południową czy zadania własne gminy dostępne są tutaj: https://www.pyskowice.pl/budzetobywatelski

 

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z punktami konsultacyjnymi:

• Biuro Promocji i Współpracy Partnerskiej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach pok. 253-255, tel. 32 332 60 66, e-mail: gazeta@pyskowice.pl,

• Miejska Biblioteka Publiczna - Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego 1,

• Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 ul. Traugutta 53.

 

Zapraszamy również na dyżury informacyjno-konsultacyjne, które odbędą się 5, 12 i 19 marca br. w godzinach 14.00-17.00 (Urząd Miejski w Pyskowicach - Biuro Promocji i Współpracy Partnerskiej, pok. 253-255, I piętro).

 

Dodatkowo 10 i 12 marca br. odbędą się spotkania informacyjno-warsztatowe z mieszkańcami w ramach programu Aktywne Pyskowice, na których porozmawiamy również o idei Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego, przedstawimy tegoroczną procedurę i wniosek zgłoszeniowy, a także postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące tego narzędzia. O szczegółach spotkań będziemy jeszcze informować.