PYSKOWICKI KAMIEŃ MILOWY

2019-10-07

Naprzeciwko dawnego Hotelu Germania, przy ul. Powstańców Śląskich 7, na specjalnie przygotowanym skwerze, został postawiony pyskowicki kamień milowy. Pierwotnie postawiony przy dzisiejszej ul. Powstańców Śląskich witał podróżnych przybywających głównym traktem komunikacyjnym od strony  Gliwic. Więcej informacji na ten temat znaduje sie zakładce: https://www.pyskowice.pl/prezentacja-gminy/pyskowicki-kamien-milowy.html

PYSKOWICKI KAMIEŃ MILOWY